Onderzoek naar factoren die burgerschap beïnvloeden

Wat zorgt ervoor dat scholieren zich ontwikkelen tot goede burgers? En heeft de samenstelling van de leerlingenpopulatie een rol bij de ontwikkeling van de vaardigheden daarvoor? Deze vragen vormen de leidraad van een nieuw onderzoek door de Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR).

Het onderzoek gaat op 1 september van start en is onderdeel van een gezamenlijk programma van de EUR, de Universiteit van Amsterdam (UvA) en de Inspectie van het Onderwijs. Het totale onderzoeksprogramma betreft de invloed van de school op burgerschap van leerlingen. Het EUR-deelproject zoomt in op de rol van de samenstelling van de school en de invloed van de verschillende sociaal-culturele achtergronden van leerlingen uit het voortgezet onderwijs in de Randstad.