Onderzoek naar financiële positie schoolbesturen

De Inspectie van het Onderwijs begint een onderzoek naar de financiële positie van besturen in het primair, voortgezet en speciaal onderwijs. Lees verder

Het onderzoek loopt tot de zomer van 2012 en richt zich specifiek op besturen met een (zeer) hoge kapitalisatiefactor in combinatie met één of meer (zeer) zwakke scholen.

Doel van het onderzoek is, zo meldt de inspectie, om te kijken of deze besturen geld beschikbaar hebben om de onderwijskwaliteit te verbeteren. Het onderzoek volgt op het rapport van de Commissie Vermogensbeheer Onderwijsinstellingen (Commissie-Don) uit november 2009. Vorig jaar werd al een pilotonderzoek onder 50 besturen uitgevoerd.

Klik hier voor een uitgebreid bericht op de website van de inspectie.