Onderzoek naar huisvestingsbudgetten na zomer klaar

Het onderzoek naar de gemeentelijke bestedingen aan onderwijshuisvesting is na de zomer klaar. Dat heeft waarnemend minister André Rouvoet van OCW dinsdag in de Tweede Kamer gezegd. Senior-beleidsmedewerker Anna Schipper van VOS/ABB woonde het debat bij. Lees verder

Het ministerie van Binnenlandse Zaken onderzoekt in hoeverre gemeenten hun budgetten voor onderwijshuisvesting uit het Gemeentefonds daadwerkelijk aan schoolgebouwen besteden. Naar schatting besteden de gemeenten per jaar in totaal 300 miljoen euro van deze budgetten aan andere gemeentelijke zaken of helemaal niet. Dat is wettelijk toegestaan, omdat het niet-geoormerkte gelden zijn, maar het is geen goede zaak dat budgetten voor onderwijshuisvesting door gemeenten anders worden besteed of op de plank blijven liggen.

Het onderzoek van Binnenlandse Zaken volgt op een verkenning van VOS/ABB, waaruit bleek dat er bij de gemeenten veel onderwijshuisvestingsgeld op de plank blijft liggen. Later voerden de Besturenraad en de Algemene Onderwijsbond (AOb) ook ieder een onderzoek uit naar de besteding van de budgetten voor onderwijshuisvesting. Uit deze onderzoeken kwam eenzelfde beeld naar voren.

Slechts drie partijen…
Het debat dinsdag in de Tweede werd slechts door drie partijen bijgewoond. Het ging onder meer over de vraag of de onderwijshuisvestingsbudgetten in de toekomst niet meer via de gemeenten moeten lopen, maar rechtstreeks naar de schoolbesturen moeten gaan. CDA-Kamerlid Jan Jacob van Dijk toonde zich daar voorstander van, omdat volgens hem de schoolbesturen ‘het eerste geboorterecht hebben’. Het CDA is duidelijk voor doordecentralisatie.

Jasper van Dijk van de SP verzet zich daartegen, omdat hij er niet op vertrouwt dat de schoolbesturen hun huisvestingsbudgetten daadwerkelijk aan schoolgebouwen zullen besteden. ‘Straks worden van die middelen weer bestuursbureaus opgetuigd. Nee, huisvesting is een zaak van overheden, besturen hebben die expertise niet. De landelijke overheid moet erop toezien dat de gemeenten het geld uitgeven’, aldus Van Dijk van de SP.

De PvdA wil dat de situatie blijft zoals die is. ‘Graag de huidige verdeling zo houden, want gemeenten hebben een breder belang. Zo kan de gemeente ook sturen op segregatie’, aldus Kamerlid Nebahat Albayrak.

Na de zomer
Waarnemend minister Rouvoet noemde geen datum waarop het onderzoek dat door het ministerie van Binnenlandse Zaken wordt uitgevoerd klaar moet zijn, maar hij zei wel dat het na de zomer wordt. Dit betekent dat een nieuw kabinet en een nieuw samengestelde Tweede Kamer zich erover zullen buigen.

De uitkomsten zullen worden besproken met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en de vertegenwoordigende organisaties van schoolbesturen.