Onderzoek naar identiteit van samenwerkingsscholen

Samenwerkingsscholen voor primair onderwijs kunnen meedoen aan een promotieonderzoek naar hun identiteit en levensbeschouwelijk onderwijs. Het onderzoek wordt uitgevoerd door de Protestantse Theologische Universiteit in Amsterdam in samenwerking met de Christelijke Hogeschool Windesheim in Zwolle.

Het brede doel van dit onderzoek is een bijdrage te leveren aan een kwaliteitsverbetering van het levensbeschouwelijk aspect van het primair onderwijs. Meer specifiek gaat de belangstelling uit naar de vraag hoe dit aspect zo kan worden vormgegeven dat het verschillende zuilen verbindt of mogelijk zelfs overstijgt. Juist in de samenwerkingsschool kunnen vragen over de levensbeschouwelijke identiteit en de vormgeving hiervan relevant zijn.

Samenwerkingsscholen hebben twee digitale vragenlijsten voor directeuren respectievelijk leerkrachten toegestuurd gekregen. Het doel van beide lijsten is het in kaart brengen van de visie op en de praktijk van de levensbeschouwelijke identiteit en het levensbeschouwelijk onderwijs in samenwerkingsscholen. Het is voor godsdienstpedagoog en onderzoeker Erik Renkema van groot belang om zoveel mogelijk ingevulde vragenlijsten te ontvangen.

Werkt u op een samenwerkingsschool en heeft uw school de vragenlijsten niet ontvangen? Neemt u dan contact op met erik.renkema@windesheim.nl.