Onderzoek naar investeringen in huisvesting

De VO-raad roept schoolbesturen op om mee te doen aan een onderzoek naar investeringen in onderwijshuisvesting. Lees verder

Het onderzoek richt zich onder meer op de vraag waarom schoolbesturen meebetalen aan investeringen in onderwijshuisvesting, terwijl dat eigenlijk de taak van de gemeenten is. Ook wordt onderzocht hoe schoolbesturen dit financieren en wie de beslissingen hierover nemen.

Voor het onderzoek is een representatieve steekproef van 100 schoolbesturen in het voortgezet onderwijs getrokken. Geselecteerde schoolbesturen worden binnenkort benaderd. Het onderzoek wordt uitgevoerd door bureau Oberon.

Klik hier voor meer informatie op de website van de VO-raad.