Onderzoek naar uitgaven onderwijshuisvesting

Staatssecretaris Marja van Bijsterveldt van OCW meldt dat er een onderzoek komt naar het geld dat gemeenten besteden aan onderwijshuisvesting. Het onderzoek komt er na Kamervragen van D66-leider Alexander Pechtold. Lees verder

Van Bijsterveldt schrijft mede namens haar collega Ank Bijleveld van Binnenlandse Zaken dat gemeenten meer inzicht moeten geven in het geld dat zij uitgeven aan onderwijshuisvesting. Pechtold vraagt zich af of het waar is dat veel gemeenten daar minder aan uitgeven dan ze via het gemeentefonds voor onderwijshuisvesting binnenkrijgen. De uitkomsten van het onderzoek worden dit jaar verwacht.

Verkenning budgetten onderwijshuisvesting
De vragen van Pechtold volgen op een verkenning van de gemeentelijke onderwijshuisvestingsuitgaven door VOS/ABB. In het magazine Over Onderwijs van mei vorig jaar stond daarover een artikel.

In het blad komt bovenschools manager Rob Beaumont van het bij VOS/ABB aangesloten samenwerkingsbestuur jong Leren in Maastricht en omgeving aan het woord. Hij vertelt dat de gemeente Maastricht per jaar gemiddeld 1,5 miljoen euro minder aan onderwijshuisvesting uitgeeft dan deze gemeente hiervoor ontvangt. Beaumont dringt in het artikel vooral ook aan op transparantie over de gemeentelijke uitgaven. Klik hier voor de digitale versie van het artikel uit Over Onderwijs.

In september vorig jaar publiceerde ook de Besturenraad over dit onderwerp. Klik hier voor het bericht van de Besturenraad.

Klik hier voor een bericht van de Algemene Onderwijsbond (AOb), die in navolging van VOS/ABB en de Besturenraad ook heeft gekeken naar de gemeentelijke bestedingen aan onderwijshuisvesting.

Klik hier voor de antwoorden van staatssecretaris Van Bijsterveldt op de vragen van D66-leider Pechtold.