Onderzoek naar waarborgfonds voor schoolbesturen

Het ministerie van OCW onderzoekt of er in het primair en voortgezet onderwijs behoefte is aan een waarborgfonds voor schoolbesturen. Dat staat in een brief van de staatssecretarissen Sharon Dijksma en Marja van Bijsterveldt van OCW aan de Tweede Kamer. Lees verder

Het waarborgfonds zou investeringsrisico’s kunnen dekken. Voor het behoefte-onderzoek wordt ook gekeken naar ervaringen met waarborgfondsen in andere sectoren. De PO-Raad en de VO-raad worden bij het onderzoek betrokken. Het valt samen met de evaluatie van de lumpsumbekostiging in het primair onderwijs.

Klik hier voor de brief aan de Tweede Kamer.