Onderzoek wijst uit: Vreedzame School werkt!

De Vreedzame School is een theoretisch goed onderbouwd en werkzaam programma om van de basisschool een democratische gemeenschap te maken. Dat concludeert pedagoog Leo Pauw in zijn proefschrift, waarop hij woensdag aan de Universiteit Utrecht is gepromoveerd. Pauw  is projectleider Vreedzame School bij de CED-Groep/Eduniek.

Sinds 2006 zijn scholen verplicht om aandacht te besteden aan actief burgerschap. De Inspectie van het Onderwijs ziet sindsdien weinig vooruitgang. Deze stagnerende ontwikkeling roept een aantal vragen op. Hoe dient burgerschapsonderwijs eruit te zien? Hoe verhoudt zich de invloed van de school tot die van de ouders, de buurt, de straat en andere contexten waarin kinderen zich begeven?

Het proefschrift van Leo Pauw levert een bijdrage aan de kennisopbouw rondom burgerschapsvorming in het onderwijs. Hiertoe heeft hij De Vreedzame School aan een evaluatieonderzoek onderworpen. De Vreedzame School is een schoolbreed programma dat streeft naar de school als democratische gemeenschap, waarin kinderen en leerkrachten conflicten constructief oplossen. Kinderen leren ook verantwoordelijkheid dragen voor het sociale klimaat in de school.

Het evaluatieonderzoek naar het programma De Vreedzame School toont aan dat het niet alleen door veel scholen is ingevoerd, maar dat het tevens theoretisch goed onderbouwd is, in de ogen van de deelnemende scholen werkzaam blijkt en dat het beklijft.

Een van de scholen die met het programma De Vreedzame School werkt, is de openbare Joop Westerweelschool in Amsterdam. Deze school heeft van VOS/ABB het predicaat TOP-school gekregen. TOP staat voor Talentvol Openbaar Praktijkvoorbeeld.

In het februarinummer van magazine School! staat een artikel over de Joop Westerweelschool.