Onderzoeksrapport Bestuur en Management

ITS heeft in het kader van het Kortlopend Onderwijsonderzoek op verzoek van VOS/ABB onderzoek verricht naar de inrichting van bovenschoolse managementbureaus in het primair onderwijs. De onderzoekers in kwestie waren Froukje Wartenbergh-Cras en Nico van Kessel. Lees verder

In de conclusie van het onderzoeksrapport staat dat de management/bestuursbureaus een belangrijke rol spelen in het bestuur en management van het primair onderwijs. ‘Belangrijke taken worden daar vervuld om scholen te ontlasten en te ondersteunen en hen beter in staat te stellen zich bezig te houden met daar waar ze goed in zijn, namelijk onderwijskundig beleid (uit)voeren.’

De onderzoekers concluderen ook dat besturen ‘redelijk zuinig omgaan’ met de bovenschoolse managementbureaus. ‘Er worden geen hoge salarissen uitbetaald en de kosten zijn gemiddeld genomen in lijn met hetgeen Andersson Ellfers Felix in 1996 aangaven voor beleidsrijke bestuursondersteuning, namelijk drie fte per honderd fte personeel in de scholen.’

Verder staat in het rapport dat de kosten van bovenschoolse bestuursbureaus gemiddeld 3,8 procent van de totale begroting bedragen. ‘Uitgedrukt in kosten per leerling is dat € 155. Naarmate besturen minder scholen onder zich hebben zijn de kosten hoger.’

Het volledige onderzoeksrapport staat in de rechterkolom naast dit bericht.

Informatie: Bé Keizer, 0348-405251, bkeizer@vosabb.nl

Bijlagen