De algemene ledenvergadering van VOS/ABB is op woensdag 10 november. Het zou een hybride ALV worden, zowel online als op locatie in Woerden, maar in verband met de recente corona-ontwikkelingen kregen we voor de bijeenkomst op locatie veel afmeldingen. Daarom hebben we besloten er alleen een online ALV van te maken. Na het zakelijk deel is er een inhoudelijk programma over burgerschap in het primair en voortgezet onderwijs. Ook dat kunt u online bijwonen.

Op de ALV leggen het bestuur en de directie van VOS/ABB aan de leden verantwoording af over het jaar 2020. Tevens zal om goedkeuring worden gevraagd van de lidmaatschapscontributie voor het jaar 2022, waarna het bestuur de begroting voor het volgende kalenderjaar wil vaststellen.

Ook komt een statutenwijziging aan bod. Dit in verband met de nieuwe Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR). Daarnaast zal een beeld worden geschetst van algemene ontwikkelingen die de Vereniging VOS/ABB raken.

Een ander belangrijk punt dat tijdens de ALV aan bod zal komen, is dat VOS/ABB heeft gekozen voor een nieuwe huisstijl die beter past bij de vereniging van nu. De nieuwe huisstijl zal tijdens de bijeenkomst worden gepresenteerd.

Burgerschap

Na het zakelijk deel, kunt u – eveneens online – een inhoudelijk programma over burgerschap in het primair en voortgezet onderwijs bijwonen. Dit mede naar aanleiding van de burgerschapswet die per 1 augustus jongstleden van kracht is.

Het inhoudelijke programma staat onder leiding van VOS/ABB-adviseur Tamar Kopmels. Een van de sprekers is professor Anne Bert Dijkstra van de Universiteit van Amsterdam, die tevens werkzaam is bij de Inspectie van het Onderwijs.

Waar, wanneer en aanmelden

De ALV vindt online plaats op woensdag 10 november en begint om 13.30 uur met het zakelijke deel. Aansluitend volgt tot ongeveer 17.00 uur het inhoudelijke programma over burgerschap.

U kunt zich voor deze middag aanmelden bij Karin Peters, directie- en bestuursondersteuner, per e-mail aan kpeters@vosabb.nl onder vermelding van ‘ALV 2021’.

Let op: de ALV is slechts toegankelijk voor leden van VOS/ABB.

Deel dit bericht: