Consultatie toezichtkader samenwerkingsverbanden

Wat vindt u van het voorgenomen toezichtkader voor de samenwerkingsverbanden voor passend onderwijs? Tot 26 april kunt u via een online consultatie uw mening geven.

De online consultatie door de Inspectie van het Onderwijs heeft als doel om aan de schoolbesturen en de samenwerkingsverbanden in een vroeg stadium inzicht te bieden in het voorgenomen toezichtkader en om reacties op dit kader te ontvangen.

Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl