Hoe denken schoolbestuurders over passend onderwijs?

Het ministerie van OCW wil weten hoe schoolbestuurders denken over passend onderwijs.

Alle schoolbesturen krijgen per e-mail een uitnodiging van onderzoeksbureau Oberon om een online enquête in te vullen. Het ministerie wil dat zo veel mogelijk schoolbestuurders de enquête invullen.

Eerder werden leidinggevenden van de samenwerkingsverbanden en schoolleiders en andere personeelsleden geraadpleegd in een grootschalig onderzoek.