Online evaluatie School!Week 2012

VOS/ABB en de Vereniging Openbaar Onderwijs willen graag van u weten of u hebt deelgenomen aan de School!Week 2012 en wat u van deze campagneweek voor het openbaar onderwijs vond. Lees verder

De School!Week 2012 van 19 tot en met 23 maart was bedoeld om het openbaar en algemeen toegankelijk onderwijs positief onder de aandacht te brengen. Scholen uit het hele land en hun besturen hebben aan dit gezamenlijke initiatief van VOS/ABB en de VOO meegedaan door allerlei activiteiten te organiseren (zie de berichten in de rechterkolom). Het was de eerste keer dat de campagneweek plaatshad.

Er is inmiddels besloten om de School!Week ook in 2013 te organiseren, in de week van 18 tot en met 22 maart. Om een beeld te krijgen van de waardering van de School!Week 2012 en om de campagneweek volgend jaar beter af te stemmen op uw behoeften, is een online enquête opgesteld. Het beantwoorden van de vragen vergt hooguit 10 minuten.

Klik hier voor de online Evaluatie School!Week