Online petitie COC: aandacht voor seksuele diversiteit

Homobelangenorganisatie COC heeft een online petitie gelanceerd om het kabinet aan te sporen een Kamermotie over seksuele voorlichting op scholen uit te voeren. Lees verder

In december 2009 nam de Tweede Kamer een motie van D66 aan om scholen te verplichten voorlichting te geven over seksuele diversiteit, maar het kabinet weigert tot nu toe die motie uit te voeren. In de homo-emancipatienota die het kabinet afgelopen vrijdag presenteerde, staat niets over de motie vermeld.

Het COC vindt het verontrustend dat tweederde van de leerlingen in het voortgezet onderwijs geen voorlichting krijgt over homoseksualiteit. COC-voorzitter Vera Bergkamp benadrukt dat veel homojongeren het zwaar hebben in het onderwijs, omdat hun geaardheid nog steeds niet door iedereen wordt geaccepteerd.

VOS/ABB benadrukt dat de acceptatie van en respect voor homoseksuele leerlingen en leerkrachten onderdeel is van de kernwaarden van het openbaar onderwijs. Daarin is immers met de leden van de vereniging vastgelegd dat het openbaar onderwijs openstaat voor iedereen, ongeacht levensovertuiging, godsdienst, politieke gezindheid, afkomst, geslacht of seksuele geaardheid.

Klik hier om de online petitie van het COC te ondertekenen.