Ontmoetingsles (alleen op 28 april)

Levensbeschouwing in de openbare school. Lees verder

Hoe kunt u ervoor zorgen dat kinderen de levensbeschouwelijke overtuiging en de daarbij behorende opvattingen, gebruiken en symbolen van anderen leren kennen?

In de ontmoetingsles krijgen leerlingen de mogelijkheid zich te bezinnen op het vormen van een eigen mening over godsdienst en levensbeschouwing. Daarbij staan respect, vrijheid en vriendschap centraal. De ontmoetingsles draagt bij aan identiteitsvorming.

Deze workshop wordt verzorgd door Mirjam Dries, adjunct-directeur van de openbare basisschool Duo 2002 in Rotterdam.