Ontwikkeling werkgeverslasten

De omvang van de werkgeverslasten is een belangrijke onderdeel van de meerjarenbegroting van een school. Er zijn verschillende methoden om de hoogte van de werkgeverslasten te berekenen. Lees verder

In het eerste nummer van Kernthema Bedrijfsvoering, dat eind april is verschenen en aan alle leden toegezonden, is een artikel opgenomen over de ontwikkeling werkgeverslasten. Dat artikel is een samenvatting van een uitvoeriger uiteenzetting over deze materie. Het uitvoerige stuk treft u aan in de rechterkolom hiernaast.

Het stuk is al geactualiseerd en besteedt ook aandacht aan de verlaging van de premie van het Vervangingsfonds met ingang van 1 mei 2007.

Informatie: Bé Keizer, 0348-405251, bkeizer@vosabb.nl.

Bijlagen