Ontwikkelingen sociale zekerheid VO

Deze brochure geeft een overzicht van de ontwikkelingen op het terrein van de sociale zekerheid, toegespitst op het voortgezet onderwijs. Lees verder

In 2006 worden ingrijpende wijzigingen in het sociale verzekeringsselsel ingevoerd. Di boekje geeft op een overzichtelijke manier aan hoe werkgevers in het voortgezet onderwijs daar het beste mee om kunnen gaan.

Aan de orde komen de (nieuwe) regelingen bij ziekte, arbeidsongeschiktheid, werkloosheid, arbobeleid en reïntegratie en het nieuwe zorgstelsel.

De brochure is een uitgave van het Platform VO, een samenwerkingsorgaan van Besturenraad, KBVO, Schoolmanagers_VO, VBS, VOS/ABB en WVO.