Ook extra bijeenkomst informatieverwerking scholen vol

Ook de tweede gratis VOS/ABB-bijeenkomst over informatieverwerking op scholen is vol. Wie zich nu nog aanmeldt voor deze bijeenkomst op 12 november in Woerden, komt op een reservelijst. De eerste bijeenkomst op 8 oktober was al vol en daar kunt zich niet meer voor aanmelden.

De bijeenkomsten zijn interessant voor schoolbestuurders, teamleiders, P&O’ers en andere personeelsleden die op school te maken hebben met de verwerking van privacygevoelige gegevens.

De juristen Céline Adriaansen en José van Snek van de VOS/ABB-Helpdesk gaan in op de volgende punten:

  • Welke gegevens horen thuis in het leerling- en personeelsdossier?
  • Privacyreglement voor verwerking van leerling- en personeelsgegevens.
  • Inzagerecht in leerling- en personeelsdossier.
  • Bewaartermijnen van leerling- en personeelsgegevens.
  • Bespreking van leerlinggegevens in het zorgadviesteam.
  • Inhoud van onderwijskundig rapport.
  • Overdracht van personeelsgegevens bij fusie.
  • Informatieverstrekking aan gescheiden ouders.
  • Foto’s, filmopnamen, webcam en internet.

De gratis cursussen wordt gegeven op de dinsdagen 8 oktober en 12 november van 13 tot 17 uur in het kantoor van VOS/ABB in Woerden.

Let op: alleen als uw organisatie bij VOS/ABB is aangesloten, kunt u aan de gratis cursus deelnemen. Niet-leden kunnen niet deelnemen, ook niet als zij willen betalen.

Aanmelden kan online via welkom@vosabb.nl onder vermelding van ‘Gratis cursus informatieverwerking en -verstrekking 12 november’. Vermeld duidelijk uw naam, de organisatie waarvoor u werkt en uw telefoonnummer.

U komt dan op een reservelijst. Als er een plaats vrijkomt, wordt u daar op volgorde van aanmelding over geïnformeerd.

Aanmelden voor de bijeenkomst op 8 oktober is écht niet meer mogelijk!

Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl