Steeds meer leegstaande schoolgebouwen

Er ligt een omvangrijke leegstand van maatschappelijk vastgoed in het verschiet. Naar verwachting komt er de komende jaren ongeveer 20 miljoen vierkante meter vastgoed vrij dat geen maatschappelijke functie meer heeft, onder meer door leegstaande schoolgebouwen.

Dit blijkt uit de ‘Reisgids maatschappelijke voorzieningen’ die is uitgebracht door Bouwstenen voor Sociaal in samenwerking met het Interbestuurlijk Programma Bevolkingsdaling van het ministerie van Binnenlandse Zaken.

Maatschappelijk vastgoed is vastgoed dat direct of indirect door de belastingbetaler wordt gefinancierd. Door veranderingen in het gedrag van mensen en door nieuwe wet- en regelgeving is een groot deel van dit vastgoed in de toekomst niet meer nodig. De dreiging van leegstand is het grootst in het onderwijs en de zorg. Zo zijn er minder scholen nodig als gevolg van ontgroening en bevolkingskrimp.

De ‘Reisgids maatschappelijke voorzieningen’ is op 5 december gepresenteerd op de najaarsbijeenkomst van Bouwstenen voor Sociaal. De digitale versie volgt.