Ook in nieuwe schooljaar 10 euro-regeling clusters 1-2

Samenwerkingsverbanden en instellingen voor clusters 1 en 2 krijgen ook voor het schooljaar 2013-2014 extra geld voor de invoering van passend onderwijs. Het gaat om 10 euro per leerling. De regeling is een vervolg op de huidige 10 euro-regeling.

Samenwerkingsverbanden die op 1 november zijn geregistreerd in BRIN, ontvangen de extra bekostiging direct. Hiervoor moeten ze voor 20 september 2013 een compleet verzoek tot registratie bij DUO hebben ingediend (let op: in de toelichting op de regeling staat abusievelijk 20 november vermeld).

Voor samenwerkingsverbanden die op 1 november 2013 nog niet zijn geregistreerd, wordt de aanvullende bekostiging toegekend aan het bevoegd gezag van de contactschool die vorig jaar de middelen voor de invoering heeft ontvangen.

Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl