Ook OESO dringt aan op onderwijsinvesteringen

De Europese landen moeten in de huidige economische crisis extra investeren in onderwijs. Dat is een advies van de Organisatie voor Economische samenwerking en Ontwikkeling (OESO). Lees verder

In het advies ‘Economic Policy Reforms: Going for Growth 2009’ staat dat de landen in Europa vooral moeten investeren in snel te realiseren projecten in het onderwijs. Daarmee sluit het advies aan op de recente oproep van VOS/ABB aan alle Nederlandse gemeenten om geplande investeringen in onderwijshuisvesting te vervroegen, en op het advies van de PO-Raad en WEC-Raad aan het kabinet om versneld te investeren in goede schoolgebouwen.

In het advies van de OESO staat ook dat scholing aan werknemers moet worden geïntensiveerd, dat de belastingtarieven voor met name de lagere inkomensgroepen moeten dalen en dat er voor bedrijven stimulerende maatregelen moeten worden getroffen om nieuwe producten te ontwikkelen.

Top-econoom Klaus Schmidt-Hebbel van de OESO benadrukt op de website van zijn organisatie dat de landen in Europa er absoluut niet voor moeten kiezen om handelsbarrières op te werpen ter bescherming van de eigen economie. Hij is ook tegen langdurige staatssteun aan bedrijven die grote moeite hebben om het hoofd boven water te houden.

Klik hier voor de persconferentie waarop het advies werd gepresenteerd.