Ook VNG slaat alarm over passend onderwijs

Niet alleen het onderwijs, ook de gemeenten komen in de problemen als het wetsvoorstel over de invoering passend onderwijs ongewijzigd in werking treedt. Deze noodkreet komt van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), die hierover een brief aan de Tweede Kamer heeft gestuurd. Lees verder

Volgens de VNG blijft het ondanks eerder overleg met minister Marja van Bijsterveldt van OCW onduidelijk hoe passend onderwijs aansluit bij de gemeentelijke taken op het gebied van jeugdzorg. Ook voorziet de VNG problemen met het leerlingenvervoer.

In een brief aan de Vaste Kamercommissie voor OCW soms de VNG zeven knelpunten op:

  • Leerlingenvervoer 
  • Onderwijshuisvesting 
  • De indeling van de regio’s voor de samenwerkingsverbanden 
  • Overleg met gemeenten over het ondersteuningsplan van de samenwerkingsverbanden 
  • De aansluiting van passend onderwijs op het decentralisatieproces in de jeugdzorg 
  • Begeleiding AWBZ in het onderwijs en beëindigen compensatieregeling AWBZ 
  • De gevolgen voor het aantal thuiszitters

Klik hier voor de brief van de VNG.