Ook VNG slaat alarm over passend onderwijs

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) ziet grote problemen aankomen als minister Marja van Bijsterveldt van OCW vasthoudt aan haar bezuiniging op passend onderwijs. Lees verder

In een brief aan de minister spreekt de VNG haar ernstige zorgen uit over een aantal problemen. Zo wil de VNG helderheid over de verdeling van verantwoordelijkheden tussen schoolbesturen en gemeenten op het gebied van de zorgtoewijzing. 

De VNG noemt ook het leerlingenvervoer. De plicht daarvoor zou voortaan niet meer bij de gemeenten, maar bij de samenwerkingsverbanden moeten liggen. De bekostiging van het leerlingenvervoer is in de huidige plannen ernstig onderbelicht.

De koepelorganisatie van de gemeenten stelt ook nadrukkelijk dat voor de invoering van het nieuwe stelsel, zoals Van Bijsterveldt dat wil, veel te weinig tijd is ingeruimd. Dat zal in combinatie met het grote aantal verwachte ontslagen volgens de VNG ten koste gaan van de onderwijskwaliteit.

Klik hier voor de brief van de VNG.