Ook zorgleerlingen gebaat bij ICT-toepassingen

ICT’ers en intern begeleiders voeren maar weinig overleg met elkaar. Dat komt de kwaliteit van het onderwijs niet ten goede, zo blijkt uit onderzoek onder ruim 200 leerkrachten, directeuren, IB’ers en ICT’ers in Zuid-Holland. Lees verder

Het nieuws over het onderzoek komt van het weblog ‘Speciale onderwijszorg en ict’ van Kennisnet. Het blijkt dat slechts 30 procent van de scholen structureel overleg voert over leerlingenzorg en ICT-oplossingen.

Dit wordt gezien als een gemiste kans, omdat ‘een betere samenwerking en verbinding tussen de ICT’er, de zorgcoördinator/IB’er en het management binnen het onderwijs kan leiden tot een flinke kwaliteitsverbetering’.

Klik hier voor een artikel over het belang van een goede samenwerking tussen de IB’er en ICT’er. Het artikel is een samenvatting van een workshop die procesbegeleider Paul Veringa van Kennisnet op 28 maart gaf tijdens de conferentie ‘Gewoon Speciaal 2012′.