OOP’ers voelen zich veilig, maar ervaren ook agressie

Onderwijsondersteunend personeel voelt zich over het algemeen veilig en gerespecteerd, maar toch zegt een overgrote meerderheid te maken te hebben met verbale agressie. Eenderde van de OOP’ers ervaart ook fysiek geweld. Dat blijkt uit onderzoek van CNV Onderwijs. Lees verder

Van de ruim duizend OOP'ers die aan het onderzoek meewerkten, geeft 88 procent aan de werkomgeving als veilig te ervaren. Toch geeft 80 procent aan tijdens het werk te maken te hebben met verbale agressie, zoals uitschelden. Eén op de drie ervaart ook fysieke agressie, zoals het met opzet bekrassen van zijn of haar auto. 

De agressie komt niet alleen van leerlingen, maar ook van ouders, collega's en leidinggevenden.

Klik hier voor een uitgebreider bericht op de website van CNV Onderwijs.

Klik hier voor een samenvatting van het onderzoeksrapport.

Klik hier voor een artikel uit magazine Schooljournaal van CNV Onderwijs.