Oorverdovend stil over aangenomen motie g/hvo

De Tweede Kamer heeft voor het zomerreces een motie aangenomen voor het behoud van de structurele subsidie voor godsdienstig en humanistisch vormingsonderwijs (g/hvo) in de openbare scholen. Het is voor het openbaar onderwijs van groot belang dat staatssecretaris Sander Dekker van OCW snel aangeeft dat hij de g/hvo-motie uitvoert.

Als het aan minister Jet Bussemaker en staatssecretaris Sander Dekker van OCW ligt, verdwijnt de structurele subsidie van 10 miljoen euro per jaar voor g/hvo. Zij geven dat aan in hun bezuinigingsplannen. De rijkssubsidie voor g/hvo werd in 2009 ingesteld door Sharon Dijksma, die toen staatssecretaris van OCW was. De bijdrage maakt het mogelijk om in het openbaar onderwijs lessen over godsdienstige en humanistische vorming te geven.

Als de minister en de staatssecretaris hun zin krijgen, ontstaat de onmogelijke situatie dat de openbare scholen bij wet verplicht zijn om gelegenheid te bieden tot g/hvo, terwijl daar dan geen geld meer voor is. De lessen worden buiten de verantwoordelijkheid van de openbare scholen georganiseerd door het Dienstencentrum GVO en HVO, dat het subsidiegeld namens de zogenoemde zendende instanties (bijvoorbeeld kerken en moskeeën) besteedt.

VOS/ABB kaartte deze onmogelijke ontwikkeling aan in een brief aan de Tweede Kamer. De brief werd mede-ondertekend door de andere besturenorganisaties, de sectororganisaties PO-Raad en VO-raad, de onderwijsvakbonden en ouderorganisaties, waaronder de Vereniging Openbaar Onderwijs. Op 25 juni was er een demonstratie in Den Haag voor g/hvo. De initiatieven hadden succes, want een ruime meerderheid in de Tweede Kamer nam voor het zomerreces een motie van Joël Voordewind van de ChristenUnie aan voor behoud van de subsidie.

Sindsdien is het van de kant van OCW oorverdovend stil. Staatssecretaris Dekker reageerde wel direct positief op een aangenomen motie voor behoud van 1 miljoen euro subsidie voor één centrale ouderorganisatie in het onderwijs, maar over het behoud van de subsidie voor g/hvo heeft hij nog niets gezegd.

Joël Voordewind laat op Twitter in een reactie op dit bericht weten dat de motie van de staatssecretaris vraagt om voor de begroting, die op Prinsjesdag wordt gepresenteerd, met een oplossing te komen voor het behoud van de g/hvo-subsidie. Het Kamerlid van de ChristenUnie zegt dat hij de situatie ‘scherp in de gaten houdt.’.

Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl