Kernwaarde: op 14 november Dag van Respect

Doet u met uw school/scholen mee aan de Dag van Respect op donderdag 14 november?

Op deze dag staat respect voor elkaar en voor onze omgeving in de schijnwerpers. Scholen kunnen een gastspreker uitnodigen die op basis van zijn of haar persoonlijke verhaal met de kinderen in gesprek gaat over respect.

Daarnaast is er voor docenten online lesmateriaal beschikbaar (voor primair en voortgezet onderwijs). Alle informatie staat op www.dagvanrespect.nl.

Respect is kernwaarde!
VOS/ABB en de Stichting Dag van Respect werken met elkaar samen om in het openbaar en algemeen toegankelijk onderwijs meer inhoud te geven aan respect. In maart vorig jaar ondertekende directeur Ritske van der Veen van VOS/ABB hiertoe een intentieverklaring met voorzitter Awraham Soetendorp van de stichting.

Wederzijds respect op basis van gelijkwaardigheid is opgenomen in de kernwaarden van het openbaar onderwijs.