Open dag over internationalisering

Het Europees Platform houdt op 19 september een open dag over internationalisering in de Philharmonie in Haarlem. Daar is onder meer een duo-presentatie te zien van basisschool De Veldrakker en het Anna van Rijn College uit Nieuwegein. Zij werken met internationalisering als een doorlopende leerweg van primair naar voortgezet onderwijs. Lees verder

Het Europees Platform is het kenniscentrum en de subsidieverstrekker voor internationalisering in het primair- en voortgezet onderwijs. Het Platform vindt het van belang dat scholen hun leerlingen al op jonge leeftijd laten kennismaken met de internationale en interculturele samenleving; dat geeft hen een voorsprong voor later. Volgens het Europees Platform betekent het opnemen van internationalisering in het curriculum een betere profilering voor de scholen.

Internationaliseren kan op allerlei manieren: via persoonlijke of virtuele ontmoetingen tussen leerlingen en docenten met een andere nationaliteit en cultuur, maar ook door vroeg vreemdetalenonderwijs, tweetalig onderwijs en Europa als leeromgeving op scholen (Elos) te integreren in het curriculum. Met de open dag wil het Europees Platform scholen adviseren en helpen bij internationaliseren.

Open Dag in Haarlem
De open dag op 19 september van 12 tot 18 uur is een van de manieren waarop het Platform scholen wil helpen. Op het programma staan verder een optreden van EuroparlementariĆ«r Sophie in ’t Veld over meer Europa in het onderwijs, en een presentatie van  Jindra Divis, directeur van het Europees Platform, over de bijdrage van het Europees Platform aan internationalisering in het onderwijs.

Docenten en schoolleiders kunnen hier bovendien kennismaken met de subsidiemogelijkheden en diensten van het Europees Platform op een informatiemarkt. Ook bieden workshops inspirerende praktijkvoorbeelden.

Tijdens de Open Dag worden de nieuwe website en de menukaart internationalisering gelanceerd. Hiermee maakt het Europees Platform internationalisering overzichtelijk en toegankelijk voor alle scholen. Er zijn nog plaatsen voor de open dag en aanmelden kan nog via een aanmeldformulier op www.europeesplatform.nl.

Informatiebijeenkomsten in het land
Om scholen in heel Nederland te informeren over het belang van internationalisering organiseert het Europees Platform drie regionale informatiebijeenkomsten in Zwolle (30 oktober 2008), Groningen (13 november 2008) en Sittard (12 maart 2009).  Van 27 tot en met 31 januari 2009 is het Europees Platform te vinden op de Nationale Onderwijs Tentoonstelling NOT in de Jaarbeurs Utrecht.

Meer informatie over deze bijeenkomsten en aanmelden.