Openbaar onderwijs als sterk merk!

De jaarlijkse onderwijsdag van het Friese schoolbestuur OPO Furore staat dit keer helemaal in het teken van klantgerichtheid en ondernemerschap: het zijn de mensen die van het openbaar onderwijs een sterk merk maken! Lees verder

OPO Furore is het bestuur van de openbare scholen voor primair onderwijs in de gemeenten Smallingerland en Tytsjerksteradiel. Onder het bestuur vallen 24 scholen met in totaal 27 locaties.

De stichting vindt het belangrijk de openbare school krachtig neer te zetten. Dat is een uitdaging voor alle medewerkers, omdat zij hierin leidend zijn. Op de onderwijsdag komen verschillende aspecten aan bod die van het openbaar onderwijs een sterk merk kunnen maken: de leerkracht als ambassadeur, klantgericht handelen, gesprekken met klanten en kledingkeuze.

De onderwijsdag van OPO Furore vindt op 10 oktober plaats in de brede school De Drait in Drachten.