Openbaar onderwijs heeft de voorkeur

Het is voor het eerst dat de gemiddelde Nederlander de voorkeur geeft aan openbaar onderwijs in plaats van onderwijs op godsdienstige grondslag. Dat heeft te maken met de voortschrijdende ontkerkelijking in Nederland, meldt directeur Ton Bernts van onderzoeksbureau Kaski van de Radboud Universiteit in Nijmegen. Lees verder

Bernts werkte mee aan het onderzoek ‘God in Nederland’,  dat zondagavond door het KRO/RKK-programma ‘Kruispunt’ werd gepresenteerd. Hij maakt een duidelijk onderscheid tussen de theorie en de dagelijkse praktijk. Voor het onderzoek werd aan een groep mensen de vraag gesteld of zij, als ze op zoek zouden moeten naar een school voor hun kind, voor de openbare of godsdienstige grondslag zouden kiezen. De voorkeur ging dus uit naar openbare scholen.

In de praktijk blijkt echter dat bij deze keuze allerlei aspecten kunnen meespelen die losstaan van de principiële keuze tussen openbaar of godsdienstig. Zo is het aanbod bepalend, aldus Bernts: ‘Ik kan me voorstellen dat veel ouders in het katholieke Limburg weinig te kiezen hebben’. Ook andere kwesties, zoals de samenstelling van de leerlingenpopulatie, kunnen voor ouders doorslaggevend zijn. ‘Witte’ ouders zouden bijvoorbeeld minder snel voor een openbare school kunnen kiezen als die ‘zwart’ is.

Bernts ziet een direct verband tussen de theoretische voorkeur voor openbaar onderwijs en de voortschrijdende ontkerkelijking in Nederland. Hij verwacht dat in de toekomst steeds minder ouders een principiële keuze zullen maken tussen openbaar of bijzonder. ‘Mensen willen gewoon een goede school. Ze zullen daarom veel meer dan nu al het geval is, op basis van kwaliteit kiezen.’

Meer informatie over het onderzoek ‘God in Nederland’ staat op de website van ‘Kruispunt’.

Informatie: Martin van den Bogaerdt, 0348-405297, mvandenbogaerdt@vosabb.nl