Openbaar onderwijs in tijdelijk bestuur Ibn Ghaldoun

Het tijdelijke bestuur van de Rotterdamse Ibn Ghaldoun-school voor islamitisch voortgezet onderwijs wordt gevormd door onder andere de Stichting BOOR voor openbaar onderwijs.

De Rotterdamse onderwijsstichting LMC voortgezet onderwijs en de Vereniging voor Christelijk Voortgezet Onderwijs in Rotterdam en omgeving (CVO) zorgen er samen met BOOR voor dat het tijdelijke bestuur van de omstreden islamitische scholengemeenschap Ibn Ghaldoun wordt vormgegeven. De besturen zitten in FOKOR, de vereniging voor samenwerkende schoolbesturen voor primair en voortgezet onderwijs in Rotterdam.

De 630 leerlingen van Ibn Ghaldoun, waarvan het ministerie van OCW de bekostiging per 1 november stopzet, hoeven niet te worden verdeeld over verschillende scholen in Rotterdam. Voor de huidige school is faillissement aangevraagd. In het gebouw waar de school nu zit, komt een tijdelijke nevenvestiging van de christelijke scholengemeenschap Melanchthon. De leerlingen kunnen zich bij deze school inschrijven. Dat betekent  dat de verantwoordelijkheid voor het onderwijs bij CVO komt te liggen. De leerlingen blijven dus in hetzelfde gebouw. De komende weken wordt een nieuw docententeam samengesteld.

Staatssecretaris Sander Dekker van OCW schrijft in een brief aan de Tweede Kamer dat de tijdelijke school extra bekostiging krijgt van 1500 euro per leerling per jaar bovenop de reguliere bekostiging. ‘Dit is bedoeld voor extra ondersteuning en lesuren om onderwijsachterstanden weg te werken’, aldus Dekker.

De tijdelijke situatie is alleen voor het huidige schooljaar. Het is de bedoeling dat er in augustus 2014 een nieuwe islamitische vo-school met een nieuw bestuur is.

De stopzetting van de bekostiging van Ibn Ghaldoun per 1 november volgt op een vernietigend rapport van de Inspectie van het Onderwijs. De school raakte in de zomer in opspraak toen bleek dat er met de eindexamens massaal fraude was gepleegd.