Openbare school Maasbree komt in zicht

De realisatie van openbaar onderwijs in het Noord-Limburgse dorp Maasbree lijkt na jaren echt in zicht te komen. De gemeenteraad van de gemeente Peel en Maas heeft op 17 december een motie aangenomen die tot de oprichting van een openbare school in de kern Maasbree moet leiden.

Er komt nu allereerst een directe meting en als daaruit blijkt dat er voldoende belangstelling is voor openbaar onderwijs, wordt een aanvraag ingediend voor het Plan van Scholen. De nieuw op te richten openbare school wordt dan onder het bestuur van de stichting Akkoord!po gebracht.

De motie werd gesteund door alle politieke partijen in de gemeenteraad, met uitzondering van het CDA. De meeste raadsleden lieten meewegen dat er in Maasbree al jaren wordt gevraagd om openbaar onderwijs naast de bestaande bijzondere (katholieke) school. Zij geven aan dat er nu nieuwe wetgeving op komst is, waardoor het stichten van een nieuwe school eenvoudiger wordt. Ook melden de partijen in de motie dat de gemeente eindverantwoordelijk is voor het in stand houden van openbaar onderwijs en dat de gemeente daarom participeert in de stichting Akkoord!po.

Lees hier de Motie Peel en Maas 17-12-13.

Een groep ouders in Maasbree ijvert al jaren voor openbaar onderwijs en in 2011 nam de gemeenteraad al een motie aan om de wethouder te op te roepen in gesprek te gaan met de stichting Akkoord!po. Tot nu toe heeft dat niets opgeleverd. VOS/ABB ondersteunt de initiatiefgroep. Een nieuw wetsvoorstel geeft de ouders een sterkere positie. Als er vijftig ouderverklaringen zijn, móet het college van burgemeester en wethouders in actie komen. Meer hierover in de gerelateerde berichten in de rechterkolom hiernaast.