Openbare gymnasium in Zwolle krijgt concurrentie

Het openbare Gymnasium Celeanum in Zwolle krijgt concurrentie: in de Overijsselse hoofdstad zet het christelijke Carolus Clusius College zijn gymnasiumafdeling als zelfstandige school steviger op de kaart. Lees verder

Het Carolus Clusius College valt onder de Landstede Groep voor voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs in onder meer Zwolle, Dronten en Harderwijk. Het Carolus Clusius College heeft al een gymnasiumafdeling en wil die als een aparte afdeling positioneren.

Het bestuur van het openbaar onderwijs in Zwolle vreest dat het initiatief van de Landstede Groep de sterke positie van het openbare Gymnasium Celeanum kan aantasten. Bestuursvoorzitter Rita Damhof van Openbaar Onderwijs Zwolle en Regio (OOZ) zegt in de regionale krant Stentor verbaasd te zijn over de ontwikkeling.

Zij wijst erop dat het huidige aanbod van voortgezet onderwijs in Zwolle in relatie tot de leerlingenaantallen nu al aan de ruime kant is. ‘Het is daarom onverstandig het aanbod in Zwolle nog verder uit te breiden met nog een gymnasium, terwijl wij in Zwolle al het Gymnasium Celeanum hebben dat, getuige de leerlingengroei, gewaardeerd wordt door ouders en leerlingen om haar brede aanbod, pedagogische en didactische kwaliteiten en bovendien al drie jaar op rij is uitgeroepen als een van de beste vwo-scholen in Nederland’, aldus Damhof in de krant.