Openbare scholen bestellen lesbrief Statenbijbel

Ongeveer 100 openbare basisscholen hebben tot nu toe een speciale lesbrief over de Statenbijbel besteld. Dat meldt de Gereformeerde Bijbelstichting, die de lesbrief heeft gemaakt. Lees verder

De Gereformeerde Bijbelstichting haakt met de lesbrief in op de canon van de geschiedenis van Nederland. De Bijbelvertaling uit 1637, die vooral in orthodox-christelijke kring nog wordt gebruikt, is in de canon opgenomen, omdat deze vertaling wordt gezien als essentieel onderdeel van de (calvinistische) geschiedenis van ons land.

Algemeen medewerker Jaap de Koning van de Gereformeerde Bijbelstichting spreekt tegen als zou deze organisatie met de lesbrief willen evangeliseren onder leerlingen van openbare scholen. Maar het is wel zo dat hij hoopt dat kinderen door middel van de lesbrief kennisnemen van het bestaan van de Bijbel.

In mei zond de Gereformeerde Bijbelstichting aan alle basisscholen twee exemplaren van de lesbrief toe met de vraag of zij erin ge├»nteresseerd waren. Eind juni hadden ongeveer 100 openbare basisscholen positief op deze vraag gereageerd. Deze scholen hebben in totaal circa 3000 lesbrieven besteld. Deze worden aan het begin van het nieuwe schooljaar geleverd.

De lesbrief kost 1 euro per stuk. Als scholen aangeven dat ze dat niet kunnen betalen, is een lagere prijs mogelijk. De brief is bedoeld voor het basisonderwijs, maar kan eventueel ook worden gebruikt in de eerste klas van het voortgezet onderwijs.

De lesbrief kan worden besteld via lesbrief@gereformeerdebijbelstichting.nl.

De lesbrief staat in de rechterkolom.

Bijlagen