Openbare Porta Mosana College wint Onderwijsprijs

In de categorie voortgezet onderwijs heeft het openbarePorta Mosana College in Maastricht de Onderwijsprijs 2011-2013 gewonnen. Basisschool De Laak en zml-school De Kom uit Wamel hebben gewonnen in de categorie primair onderwijs. 

Het Porta Mosana College in Maastricht kreeg de prijs omdat leerlingen van deze school voor groen onderwijs dubbelgehandicapte leerlingen helpen met opdrachten uit hun eigen werkveld. 'Door bijvoorbeeld samen plantjes te stekken, bloemstukken te maken en dieren te verzorgen, leren de vmbo-leerlingen veel van hun eigen vak, en tegelijkertijd maken ze kennis met de wereld van ‘Zorg en welzijn’. Daarnaast komen ze via een tweede samenwerkingspartner (een instelling voor psychiatrische patiënten) in contact met mensen die geestelijk zijn vastgelopen, om met hen goed doordachte opdrachten uit te voeren. Op deze manier krijgen leerlingen extra vaardigheden en competenties, die hun overgang naar het mbo bevorderen.'

De Laak en De Kom in het Gelderse Wamel bij Nijmegen werken samen om efficiënt met huisvesting om te gaan. De jury: 'Dit project biedt een oplossing voor vraagstukken waar meer scholen in Nederland mee worstelen, met name in krimpregio’s. Leegstand bij de één en tekort aan ruimte bij de ander was de praktische aanleiding voor een reguliere basisschool en een school voor zml-kinderen om de handen ineen te slaan. En zo kunnen twee heel verschillende groepen kinderen op structurele basis bij elkaar worden gebracht. Dit project is opgezet onder het motto ‘Samen wat kan’. Er is hier sprake van een echte win-win situatie. Sociale integratie bevordert de ontwikkeling van zml-leerlingen, en de leerlingen van de reguliere basisschool groeien op hun beurt in een soort ‘mentor-rol’. Ook de docenten van regulier en speciaal onderwijs leren van elkaars expertise.'

De winnaars in het primair en voortgezet onderwijs ontvangen elk 7000 euro en een trofee.

Zie www.onderwijsprijs.nl