Openbare vo-school Barneveld kwestie van lange adem

VOS/ABB blijft ervan overtuigd dat er in Barneveld een openbare school voor voortgezet onderwijs kan komen. Samen met de Initiatiefgroep Openbaar Voortgezet Onderwijs gaan VOS/ABB en de gemeente Barneveld alternatieve wegen zoeken nu blijkt dat de huidige wet- en regelgeving een snelle realisatie van een openbare vo-school in de weg staat. Lees verder

Sinds 2009 zetten de Initiatiefgroep Openbaar Voortgezet Onderwijs (Initiatiefgroep OVO) en de gemeente Barneveld zich samen in om openbaar voortgezet onderwijs in de groeiende Veluwegemeente te realiseren. VOS/ABB ondersteunt de Initiatiefgroep OVO inhoudelijk en publicitair.

Het initiatief heeft de steun van de provincie Gelderland. Die bevestigde dat Barneveld op de kaart van het openbaar voortgezet onderwijs een ‘witte vlek’ is. De provincie gaf aan dat de gemeente Barneveld, in samenwerking met de Initiatiefgroep OVO en VOS/ABB, bij het ministerie van OCW een aanvraag kon indienen voor de vestiging van een openbare vo-school.

De conclusie van het ministerie is echter dat op basis van de wettelijk geldende meetmethode er in de gemeente Barneveld een te klein potentieel aan leerlingen is om de realisatie van een openbare vo-school op een verantwoorde wijze te financieren. De uitkomst van de meting staat haaks op de behoefte aan openbaar voortgezet onderwijs, zoals die door vele duizenden bewoners van Barneveld wordt ervaren.

De constatering van het ministerie betekent dat de gewenste openbare vo-school op dit moment, op basis van de huidige wet- en regelgeving en de gebruikte meetmethode, financieel niet haalbaar is. Dit betekent echter geenszins dat een openbare school voor voortgezet onderwijs in Barneveld definitief onmogelijk is. De Intitiatiefgroep OVO, de gemeente Barneveld en VOS/ABB gaan nu alternatieve wegen zoeken om ouders de keuze voor openbaar voortgezet onderwijs te bieden. 

In de rechterkolom kunt u een gezamenlijk persbericht van VOS/ABB, de Initiatiefgroep OVO en de gemeente Barneveld aanklikken. Daar vindt u ook een artikel uit de Barneveldse Krant.

Bijlagen