Opmerkingen van Jaap Dronkers voegen weinig toe

Met een onderzoek naar de kwaliteit van het voortgezet onderwijs is niets mis. Maar de opmerkingen van Jaap Dronkers en anderen in de Volkskrant (8 december) voegen weinig toe aan het overzicht van scholen met de hoogste eindexamencijfers. Dat stellen VOS/ABB en de Vereniging Openbaar Onderwijs (VOO) in een gezamenlijke reactie. Lees verder

Het onderwijs in Brabant zou het beste zijn, zo blijkt uit de cijfers van de schoolexamens en het centraal eindexamen. Onderwijssocioloog Marc Vermeulen bevestigt de bevindingen. De kwaliteitsvoorsprong van Brabantse scholen is volgens hem namelijk ontstaan uit de ‘stevige onderwijstraditie’, gevestigd door katholieke geestelijken. Bovendien zou het katholicisme hebben gezorgd voor een ‘laconiekere, luchtiger omgang met bestuurlijke processen’. Dat zijn nog eens verklaringen waar je als ouder, laat staan ambitieuze schoolbestuurder of schoolleider, iets mee kunt. Stel je wat laconieker op, dan gaan die examencijfers met sprongen vooruit!

Dronkers zelf houdt ook wel van luchtigheid. Hij denkt -overigens niet helemaal ten onrechte- dat scholen door allerlei factoren soms te hoge cijfers geven en zegt daarom gefascineerd te zijn door de schoolcarrière van Mohammed B. (de moordenaar van Theo van Gogh). Volgens Dronkers ‘haalde die zijn diploma op een openbare havo, maar bleek slecht te spellen. Misschien is er toen gedacht, ach zo’n zielige Marokkaan, die gun je toch een diploma.’ Misschien ook niet en haalde hij gewoon een voldoende, dat heeft Dronkers ondanks zijn fascinatie kennelijk niet onderzocht. Waarom het relevant is om de openbare identiteit van deze havo te benoemen, is verder niet duidelijk. Misschien heeft Dronkers onderzoek gedaan waaruit blijkt dat leerlingen op openbare havo’s meestal goed leren spellen. In dat geval zien wij de cijfers graag tegemoet.

Het is goed dat de Volkskrant inzicht geeft in de niveauverschillen in het voortgezet onderwijs. Maar wellicht kunnen de onderzoekers de volgende keer meer aandacht besteden aan de verklaring van die verschillen. Mogelijk zijn ook taalachterstanden, extra huiswerkbegeleiding en examentrainingen van invloed op de schoolprestaties. Interessant voor de lezers en dan kunnen ook docenten, schoolleiders en schoolbestuurders van katholieke, protestants-christelijke en openbare scholen daar hun voordeel mee doen.

Klik hier voor het bericht in de Volkskrant over het onderzoek van Dronkers.