Oprichting Sterrenschool Vereniging

Het aantal Sterrenscholen in Nederland stijgt zo snel, dat de Regiegroep Sterrenschool een vereniging wil oprichten voor initiatiefnemers, experts en ervaringsdeskundigen. De oprichtingsvergadering is op 27 maart. Lees verder

Het concept Sterrenschool 2.0 blijkt aan te slaan in Nederland. Scholen, schoolbesturen en kinderopvangorganisaties omarmen het concept als een goede manier om aan te sluiten op de moderne maatschappij. Een sterrenschool is het hele jaar alle werkdagen open en biedt onderwijs en opvang, maatwerk voor ieder kind en kent een sterke binding met de buurt. 
Doordat er steeds meer sterrenscholen komen, wordt er in snel tempo expertise opgebouwd over de inrichting van zo’n school, bijvoorbeeld op het gebied van personeelsbeleid. Daarnaast wordt het concept verder doorontwikkeld. In een vereniging kunnen kennis en ervaring gebundeld worden.
Tijdens de oprichtingsvergadering wordt ook het boek ‘De Sterrenschool 2.2, naar een digitale doorbraak’ gepresenteerd. De vergadering is gepland van 15.30 tot 18 uur in Driebergen en wordt geleid door Anki Duin van het project Andere Tijden in onderwijs en opvang.

Meer informatie en aanmelden