Oprichting van sectorraad PO

VOS/ABB heeft met collega-organisaties voor bestuur en management in het primair onderwijs een verklaring uitgegeven, waarin zij zich scharen achter de oprichting van de sectorraad PO. Lees verder

De besturenorganisaties geven aan dat zij met hun leden ervoor zullen zorgen dat deze sectorraad er komt, waarschijnlijk per 1 januari 2008. Op 5 april valt het definitieve besluit. Vanaf die datum willen de organisaties gemeenschappelijke belangen gaan behartigen, onder meer op het gebied van bekostiging, goed werkgeverschap en de hoofdlijnen van onderwijsbeleid

De gezamenlijke organisaties delen de visie dat de sectororganisatie uitstekend aansluit op de ontwikkeling dat de scholen in het primair onderwijs de laatste jaren steeds meer zelfstandige instellingen zijn geworden.

In de rechterkolom staat de integrale tekst van de verklaring.

Informatie: Joop Vlaanderen, 0348-405223, jvlaanderen@vosabb.nl

Bijlagen