Oproep aan minister: integratie moet prioriteit behouden

Het tegengaan van segregatie is essentieel voor kwaliteitsbehoud van het Nederlandse onderwijs en daarmee voor de optimale ontwikkeling van kinderen. Daarom moet de landelijke overheid zich sterk blijven maken voor scholen die een afspiegeling zijn van de wijk waarin ze staan. Dit stellen VOS/ABB, de stichting Kleurrijke Scholen en het Kenniscentrum Gemengde Scholen in een gezamenlijke brief aan minister Marja van Bijsterveldt van OCW en de Tweede Kamer. Lees verder

Aanleiding voor de oproep is het besluit van de minister om in het onderwijs volop de nadruk te leggen rekenen en taal en geen prioriteit meer te geven aan initiatieven om segregatie tegen te gaan. Rekenen en taal zijn inderdaad cruciaal, maar goed onderwijs is veel méér dan alleen kennisoverdracht op cognitief gebied. ‘Om in de wereldwijde top te kunnen meedraaien, is de brede vorming van kinderen essentieel. Door op jonge leeftijd in aanraking te komen met kinderen of gezinnen van een andere cultuur, worden leerlingen voorbereid op een succesvol leven op internationaal niveau’, zo staat in de brief.

Nu de minister geen prioriteit meer geeft aan het tegengaan van segregatie, ontneemt zij kinderen de kans om zich als burger optimaal te ontwikkelen. Scholen met een gemengde leerlingenpopulatie, die een afspiegeling is van de samenstelling van de wijk waarin ze staan, bieden leerlingen een breed referentiekader en daarmee een optimale basis om later maatschappelijk goed te kunnen functioneren.

De minister moet daarom in woord en daad de overheidssteun voor initiatieven tot meer integratie in het onderwijs blijven benutten. Voorbeelden van dergelijke initiatieven zijn oudergroepen die zich sterk maken om leerlingen van autochtone en allochtone afkomst met elkaar naar school te laten gaan. Ook veel gemeenten zijn zich bewust van de onwenselijkheid van gesegregeerde scholen en spannen zich daarom in voor een goed spreidingsbeleid, maar door het besluit van de minister lijkt de aandacht hiervoor op lokaal niveau helaas te verslappen.

De oproep van VOS/ABB, de Stichting Kleurrijke Scholen en het Kenniscentrum Gemengde Scholen wordt mede ondersteund door de Vereniging Openbaar Onderwijs (VOO) en het Algemeen Pedagogisch Studiecentrum (APS).

De brief kunt u downloaden uit de rechterkolom van dit bericht.

Informatie: Marleen Lammers, 06-10946652, mlammers@vosabb.nl

Bijlagen