Oproep aan Tweede Kamer: stem tegen uitsluiting!

VOS/ABB roept met andere belangenorganisaties de Tweede Kamer op een initiatiefwetsvoorstel te steunen dat uitsluiting van kinderen tegengaat. In het voorstel staat dat geen enkele school leerlingen mag uitsluiten als de vrijwillige ouderbijdrage niet is betaald.

Scholen mogen nu nog wettelijk gezien leerlingen uitsluiten van bepaalde activiteiten (bijvoorbeeld schoolreisjes en museumbezoek) en extra lesprogramma’s als ouders niet de (volledige) ouderbijdrage hebben betaald. VOS/ABB vindt dat niet kunnen: geen enkele school mag leerlingen uitsluiten als de ouderbijdrage niet is betaald!

Het initiatiefwetsvoorstel dat dit moet regelen, komt van Lisa Westerveld van GroenLinks en Peter Kwint van de SP. VOS/ABB en andere belangenorganisaties willen er met hun oproep voor zorgen dat de Kamer dit voorstel overneemt.

De oproep is verwoord in deze brief, die mede namens VOS/ABB door Ouders & Onderwijs naar de Tweede Kamer is gestuurd.