Oproep aan volgend kabinet: beleidsrust!

Een volgend kabinet moet uitgaan van een samenhangende visie op onderwijs die verder strekt dan één regeerperiode. Deze oproep aan de politieke partijen komt van de Stichting van het Onderwijs. Lees verder

Ruimte, vertrouwen en verantwoording moeten volgens de Stichting van het Onderwijs uitgangspunten blijven van het onderwijsbeleid. De stichting verwijst daarbij naar eerder gesloten bestuurs- en hoofdlijnenakkoorden voor meer onderwijskwaliteit in combinatie met bezuinigingen.

Een volgend kabinet moet wat de stichting betreft de boel niet weer overhoop gaan gooien, maar constructief voortbouwen op de eerdere afspraken. De nieuwe oproep sluit aan op wat de Stichting van het Onderwijs eerder heeft gezegd.

Klik hier voor een uitgebreider bericht op de website van de Stichting van het Onderwijs. Zie ook de gerelateerde berichten in de rechterkolom.