Oproep: meer respect in de samenleving

Directievoorzitter Kars Veling van de bij VOS/ABB aangesloten openbare Johan de Witt Scholengroep in Den Haag is een van de ondertekenaars van een oproep voor meer respect in de samenleving. De oproep staat in een grote advertentie in de woensdageditie van dagblad Trouw. Lees verder

In de advertentie staat onder de kop ‘Benoemen en Bouwen’ dat ‘samen-leven’ alleen kan ‘als we oog hebben voor elkaars opvattingen en gewoonten’. Daarbij is volgens de ondertekenaars van de oproep respect voor elkaars afkomst, religie en seksuele geaardheid van cruciaal belang.

De advertentie volgt op de opmerking van voorzitter Doekle Terpstra van de HBO-raad dat Nederland ‘verwildert’, waarmee hij indirect verwees naar de politieke standpunten van Geert Wilders van de PVV. Geert Wilders liet direct in een reactie weten dat de ondertekenaars van de advertentie in Trouw ‘naïeve dwazen’ zijn. De islam verdient volgens hem geen respect, omdat die een intolerante en fascistische ideologie zou zijn.

De ondertekenaars van de advertentie roepen iedereen op de actie voor meer respect in de samenleving te ondersteunen. Dat kan via www.benoemenenbouwen.nl.

Directievoorzitter Kars Veling van de openbare Johan de Witt Scholengroep in Den Haag was tijdens de Tweede-Kamerverkiezingen in 2002 lijsttrekker van de ChristenUnie. In het tweede Kernthema van het Expertisecentrum Openbaar Onderwijs (ECOO), dat in november verscheen, staat een interview met hem. Klik hier.

Informatie: Martin van den Bogaerdt, 0348-405297, mvandenbogaerdt@vosabb.nl