Oproep om aanwezigheid asbest in kaart te brengen

De PO-Raad en VO-raad willen volledig inzicht hebben in de eventuele aanwezigheid van asbest in schoolgebouwen. Lees verder

Uit onderzoek blijkt dat voor 75 procent van de basisscholen en 52 procent van de scholen voor voortgezet onderwijs geen of een onvolledige asbestinventarisatie beschikbaar is.

Dat is wel nodig, vinden de sectororganisaties, omdat de aanwezigheid van het kankerverwekkende asbest in schoolgebouwen gezondheidsrisico’s voor leerlingen en personeel met zich mee kan brengen.

De PO-Raad en VO-raad adviseren schoolbesturen de situatie in hun gebouwen nauwkeurig in kaart te brengen en de risico’s te minimaliseren. Besturen moeten hiervoor volgens de sectorraden nauw samenwerken met de gemeenten.

De aanwezigheid van asbest in onder meer schoolgebouwen en de risico’s die daarmee samenhangen, waren zaterdagavond onderwerp van een uitzending van het tv-programma Zembla van de VARA.

Klik hier voor meer informatie op de website van de PO-Raad.

Klik hier voor meer informatie op de website van de VO-raad.

Klik hier voor de uitzending van Zembla.