Oproep tot staking op 6 maart

De gezamenlijke onderwijsvakbonden roepen hun leden in het primair en voortgezet onderwijs op om op 6 maart met een grote staking te protesteren tegen de bezuinigingen op passend onderwijs. Het wordt een ultiem beroep op de Tweede Kamer om af te zien van de voorgestelde korting van 300 miljoen. Lees verder

Dit bezuinigingsplan van minister Van Bijsterveldt zal massa-ontslagen in het (speciaal) onderwijs tot gevolg hebben. Het regulier onderwijs staat daarna voor de vrijwel ondoenlijke taak om de zorgleerlingen goed op te vangen.

AVS, AOb, CNVO, Abvakabo-FNV en FvOv zijn eensgezind over het doel van de actie. Allen zijn zij overtuigd van het nut om zorgleerlingen zoveel mogelijk op te vangen in het reguliere onderwijs, maar voorzien grote nadelige gevolgen voor de kwaliteit van de lessen als invoering van passend onderwijs gepaard moet gaan met 300 miljoen euro aan bezuinigingen. ‘Daardoor komen kinderen in grotere klassen terecht en kunnen leerlingen die kunnen meekomen mits ze extra aandacht krijgen, vaak alleen nog een beroep doen op de leraar voor de klas. Die komt daardoor in een spagaat: hij zal er alles aan doen om iedereen te helpen, maar meer tijd voor een zorgleerling betekent minder tijd voor de rest van de klas’, aldus de bonden. 

‘Bezuinigen op passend onderwijs betekent dus bezuinigen op de kwaliteit van ons onderwijs’, concluderen zij. De bonden willen de bezuiniging van tafel hebben. 

Informatie en aanmelden voor de staking op www.aob.nl of www.avs.nl/wijdoenmee.