Oud-directeur VOS/ABB bestuursvoorzitter BOOR

Voormalig directeur Philip Geelkerken van VOS/ABB is door de gemeenteraad van Rotterdam benoemd tot voorzitter van het algemeen bestuur van BOOR, de stichting voor openbaar primair en voortgezet onderwijs in de Maasstad. Lees verder

BOOR wijst op zijn website op de ruime bestuurlijke en toezichthoudende ervaring van Geelkerken, zowel binnen als buiten het onderwijs. Hij speelde een belangrijke rol in het bestuur en management van het openbaar onderwijs toen hij van 1998 tot 2006 directeur was van VOS/ABB. Bovendien heeft hij ervaring als toezichthouder van het openbaar onderwijs in Den Haag.

Geelkerken was vorig jaar als lid van de commissie Governance openbaar onderwijs Rotterdam (commissie-Cohen) nauw betrokken bij het onderzoek naar de bestuurlijke structuur van BOOR. Het advies van die commissie, die werd ondersteund door Klaas te Bos van VOS/ABB, was dat er bij BOOR een bestuurs- en managementcultuur van bescheidenheid en eenvoud moest worden gecreëerd, die in dienst staat van het primaire proces.

Het advies volgde op de ophef die ontstond naar aanleiding van de vele buitenlandse dienstreizen van voormalig bestuursvoorzitter Wim Blok, waarvan het maar zeer de vraag was of die in dienst stonden van het onderwijs.

Het bestuursvoorzitterschap bij BOOR voert Geelkerken uit als nevenfunctie. Hij is in het dagelijks leven directeur van het CAOP in Den Haag.

Zie ook de gerelateerde berichten in de rechterkolom.