Leden VO-raad akkoord met Paul Rosenmöller

Paul Rosenmöller is de nieuwe voorzitter van de VO-raad. De algemene ledenvergadering is akkoord gegaan met zijn voordracht door het bestuur van de sectororganisatie in het voortgezet onderwijs.

Het bestuur schoof Rosenmöller naar voren, omdat hij ‘een sterke verbondenheid toont met de publieke sector’ en ‘als onafhankelijk denker (…) in onze samenleving een gezaghebbende positie heeft opgebouwd’. Een ander argument om voor Rosenmöller te kiezen, is dat hij ‘consequent kiest voor een op samenwerking gerichte benadering en dialoog’ en ‘discussies wil op basis van argumenten en niet op basis van macht voeren’

Bovendien zou Rosenmöller in staat zijn om werknemers- en werkgeversbelangen te verbinden en zo samen met de leden van de VO-raad bruggen te slaan.

De algemene ledenvergadering is donderdag met de voordracht akkoord gegaan. De 57-jarige Rosenmöller is benoemd voor een periode van vier jaar. Hij volgt de 66-jarige Sjoerd Slagter op, die na zeven jaar voorzitterschap van de VO-raad met pensioen gaat.

Van havenarbeiders naar onderwijswerkgevers
De voormalig GroenLinks-voorman Rosenmöller brak in 1978 zijn studie sociologie af om als arbeider in de haven van Rotterdam te gaan werken. Zijn keuze was ideologisch gemotiveerd. Hij wilde van onderaf de arbeidersrevolutie ondersteunen. In 1984 werd hij districtsbestuurder van de Vervoersbond FNV.

Rosenmöller werd in 1989 voor GroenLinks lid van de Tweede Kamer. In 1994 werd hij de politiek leider. In 2003 stape hij uit de politiek, omdat hij na de moord op Pim Fortuyn het jaar daarvoor met de dood werd bedreigd. Rosenmöller was fel tegenstander van Fortuyn.

Na de politiek zat hij onder andere in een adviescommissie voor de emancipatie van vrouwen uit etnische minderheidsgroepen. Hij werkte ook voor de IKON, het UWV en verschillende ministeries.

Rosenmöller heeft zich tot nu toe nauwelijks met onderwijsbeleid beziggehouden. In 2002 diende hij namens GroenLinks in de Tweede Kamer een motie in voor de verbetering van het onderwijs op de toenmalige Nederlandse Antillen. Zijn werk voor het Convernant Gezond Gewicht bracht hem in contact met scholen.