Oude schoolboeken: geen verwijt aan scholen

De hoge prijzen van schoolboeken beginnen nu ook pijnlijk voelbaar te worden in het primair onderwijs. Basisscholen werken met verouderde schoolboeken, zo bleek gisteren uit onderzoek van TNS Nipo. Een slechte zaak, maar valt dat de scholen te verwijten? Nee, want zij moeten roeien met de riemen die ze hebben. Lees verder

Basisscholen hebben te maken met een budget voor materiële

bekostiging, dat niet meegroeit met de stijgende boekenprijzen.

Bovendien is dit budget bedoeld voor de gehele materiële

bekostiging: niet alleen voor vervanging van de methodes, maar ook voor

de aanschaf van meubilair en het bekostigen van verwarming, schoonmaak

en inrichting van het gebouw. Dat betekent dat scholen keuzes

moeten maken en niet al te vaak hun methodes kunnen

vervangen. .

Die budgetten worden al twintig jaar op dezelfde manier berekend.

Uitgegaan wordt van van een afschrijvingstermijn van acht jaar

voor lesmethodes. In de praktijk blijkt nu 44 procent van de

schoolboeken elf jaar of ouder te zijn. Scholen vervangen de boeken dus

niet na acht jaar.

Dat komt omdat schoolboeken steeds duurder worden.

Door gewijzigde didactische inzichten is de opzet van methodes

veranderd, er zijn werkboekjes of kopieermappen bij gekomen en boeken

worden tegenwoordig uitgevoerd in kostbare kleurendruk en voorzien

van cd-roms. De budgetten zijn weliswaar geïndexeerd, maar die

prijscompensatie hield de afgelopen jaren zeker geen gelijke tred met

de stijgende boekenprijzen. Scholen kunnen simpelweg van hun budget

minder methodes kopen dan het ministerie berekent. Ze moeten soms een

paar jaar sparen om een methode te kunnen vervangen.

Erger
Vooralsnog is er geen zicht op verbetering.

Integendeel, het kan alleen maar erger worden, want minister Van

der Hoeven van onderwijs heeft onlangs stilzwijgend de

afschrijvingstermijn van basisschoolmethodes verlengd van acht naar

negen jaar. 

Dat betekent dus dat veel kinderen nog lang les zullen krijgen uit

aardrijkskundeboeken waarin de DDR en Joegoslavië nog staan. En

misschien ook wel uit rekenboeken waar nog guldens in staan. Want

hoewel de scholen in 2002 extra geld hebben gekregen om die rekenboeken

te vervangen, hebben ze dat blijkbaar niet allemaal gedaan (volgens het

onderzoek rekenen 80.000 kinderen nog met de gulden). Waarom? Misschien

hebben ze langer willen sparen om een moderne methode te kunnen

aanschaffen of was een andere methode ernstiger aan vervanging toe en

is er een andere keuze gemaakt.

Als de minister dit probleem wil oplossen, moet ze de

afschrijvingstermijn van schoolboeken niet verlengen, maar juist

verkorten. En ze moet de budgetten eindelijk eens aanpassen aan de

huidige schoolboekenprijzen.

Het voortgezet onderwijs heeft al eerder aan de alarmbel getrokken

over de stijgende kosten van schoolboeken. Het wordt tijd dat het

basisonderwijs zich daarbij aansluit.