Ouderbijdrage niet bedoeld voor lesboeken

Scholen in het voortgezet onderwijs mogen de ouderbijdrage niet verhogen om de kosten voor schoolboeken te dekken. Dat heeft staatssecretaris Marja van Bijsterveldt van OCW geantwoord op Kamervragen van de SP. Lees verder

SP-Kamerlid Jasper van Dijk had vragen gesteld naar aanleiding van berichten in de media over een verhoging van de ouderbijdrage in het schooljaar 2009-2010 door de Katholieke Scholengemeenschap Hoofddorp. Die verhoging zou nodig zijn, omdat de rijksvergoeding voor schoolboeken te laag zou zijn.

Van Bijsterveldt antwoordt dat deze praktijk niet strookt met artikel 6e van de Wet op het Voortgezet Onderwijs (WVO), waarin is vastgelegd dat vo-scholen vanaf 1 augustus 2009 gratis boeken en lesmateriaal ter beschikking stellen. Ze vindt het initiatief van de Hoofddorpse school ontoelaatbaar.

De staatssecretaris zal de school hierop aanspreken en heeft de Inspectie gevraagd te controleren of geld uit de ouderbijdrage niet op een later tijdstip alsnog voor de bekostiging van schoolboeken en lesmateriaal wordt gebruikt.

Ze wil de Inspectie bovendien vragen om in 2009 een onderzoek uit te voeren naar de hoogte van de ouderbijdrage in relatie tot het gratis aan de ouders en leelringen verstrekken van schoolboeken en lesmateriaal.

De antwoorden van de staatssecretaris staan in de rechterkolom.

Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl

Bijlagen