Ouderbijdragen

De VOS/ABB model-overeenkomst voor de vrijwillige ouderbijdrage voor het openbaar en algemeen toegankelijk primair en voortgezet onderwijs kunt u vinden op deze website in de rubriek Modellen (onder Ledendiensten).  Ook toelichting erop kunt u hier vinden.

Kijk in de rechterkolom onder Artikel info bij Gerelateerde artikelen: hier ziet u de verwijzing naar het betreffende artikel.